Video

Triển lãm Beyond Get Show 2021

2021 show ánh sáng ngoài phòng trưng bày

Ngoài chương trình vào năm 2019 GET show

2019 chiếu sáng của phòng trình diễn

Triển lãm ánh sáng BeiJing 2018 do Beyond Lighting tổ chức

Video 2018 Beyond New Showroom

Beyond Lighting 2017 Nhận hiển thị

2017 buổi trình diễn ánh sáng của phòng chiếu xa hơn

Phòng trình diễn ánh sáng năm 2016

Beyond Lighting 2016 GET SHOW